Een klein begin…

De vraag van ASR Utrecht

Het hoofdkantoor van verzekeraar a.s.r. in Utrecht is recentelijk totaal gerenoveerd en voorzien van een nieuwe voorzetgevel. Een groot nationaal bouwbedrijf dat het onderhoud onder garantie uitvoert, informeerde bij ons naar de mogelijkheden m.b.t. reparaties aan de draaiende delen.

De adequate borging

 • Na een rondgang met de opdrachtgever en de gebruiker hebben we geïnventariseerd welke systemen werden gebruikt.
 • Daarop is er een overzicht gemaakt van welke onderdelen we nodig hadden voor een deugdelijke reparatie.

En daarna

Tijdens de reparaties kwam het verzoek of wij ook een meerjarig contract wilden aanbieden voor onderhoud en inspectie van de gevels en lichtdaken. Een meerjarenplanning en een kostenbegroting werden opgesteld. Hierin is opgenomen welk onderdeel wanneer door ons wordt onderhouden en geïnspecteerd.

Het vervolg

 • De eigenaar van het pand had ook nog een vraag over het bereiken van diverse glasdaken voor het reinigen van dit glas.
 • In overleg zijn er toegangsdeuren in het bestaande gevelsysteem ontworpen die toegang verschaffen tot de gewenste glasdaken.
 • Daarnaast is er een meerjarig gevelservice abonnement afgesloten voor binnen en buiten dit om de gevels in optimale conditie te houden.
Hoe stormschade voorkomen?

De vraag van de Rug

De facilitaire dienst van de Rijksuniversiteit Groningen heeft ons benaderd voor het meerjarig onderhoud van de gevel van de Linnaeusborg op het Zernikecomplex in Groningen. Het pand is gebouwd in 2008 en men wilde graag de onderhoudsmogelijkheden bespreken.

De adequate borging

 • Na een eerste kennismaking met de opdrachtgever en een rondgang door het complex, hebben wij op basis van de plattegronden en geveltekeningen de kosten inzichtelijk gemaakt voor het onderhoud van de aluminium buitenkozijnen en de visuele inspectie van de buitengevel. Men gaf aan dat er veel problemen waren met het sluiten van de uitzetramen en er trad veelvuldig stormschade op aan de buitengevel.
 • Aangezien de opdrachtgever zeer enthousiast reageerde op onze aanbieding, hebben we een contract voor meerdere jaren getekend.
 • Bij de rondgang in het eerste jaar hebben wij de aluminium gevelkozijnen beoordeeld en geclassificeerd.
 • Onze wind- en waterdichtheidstesten leverde informatie met betrekking tot de lekkage aan de gevelkozijnen, daarna is er een herstelprogramma ingezet. Per ruimte is er een overzicht gemaakt van de benodigde werkzaamheden (en kosten) om de draaiende delen (ramen en deuren) weer in perfecte staat terug te brengen.
 • Na goedkeuring hebben wij de werkzaamheden voor de ramen en deuren uitgevoerd.
 • De buitengevel is op dezelfde wijze in kaart gebracht.

En daarna

In de daaropvolgende jaren zijn er conform ons plan inspecties uitgevoerd. Het aantal klachten over slecht functionerend hang- en sluitwerk is sterk gereduceerd. Ook is stormschade aan de buitengevel zeer beperkt gebleven.

Het vervolg

 • Vanuit de RUG zijn er nog enkele verzoeken gedaan voor het beoordelen van hardnekkige lekkages aan de gevel. Deze zijn door ons onderzocht en in kaart gebracht.
 • Voor de specifieke lekkage aan de ‘uitkragende kopgevel’ is door ons een gedetailleerd plan van aanpak gemaakt. En als zodanig uitgevoerd. Deze lekkage is opgelost.
 • Vanaf de oplevering was er een lekkage bij de hoofdingang vanuit de inpandige gootconstructie. Dit probleem hebben wij met behulp van ‘EPDM-slabbes’ en ‘zelfklevende Butylband’ verholpen.