Lekkage problemen…

De vraag van provincie Gelderland

De facilitaire dienst van de provincie Gelderland had problemen bij de entrees van de gebouwen Prinsenhof A en B in Arnhem en vroeg ons om een gedegen oplossing.

De duurzame vervanging

 • Na een eerste visuele inspectie kwamen wij al snel tot de conclusie dat veel kitvoegen aan vervanging toe waren.
 • Dit was zowel het geval bij de kitvoegen tussen de betonelementen als de kitvoegen rondom de aluminium puien.
 • Er is door ons na de inspectie op basis van onze constateringen een uitgebreide rapportage gemaakt inclusief een bijbehorende kostenbegroting.

En daarna

Na goedkeuring van de opdrachtgever zijn we gestart met het vervangen van de kitvoegen tussen de betonelementen. Hierbij is gebruik gemaakt van een ‘hangbakinstallatie’. Tijdens het verwijderen van de kitvoegen rondom de aluminium kozijnen, bleek het stelhout op diverse plaatsen dusdanig aangetast te zijn dat deze vervangen dienden te worden. De puien zijn gedemonteerd en het stelkozijn is in zijn geheel vervangen. Tevens hebben we een nieuwe afdichtingsslabbe vanuit de spouw aangebracht.

Het vervolg

 • Vanuit de opdrachtgever kwam ook de vraag of wij een oplossing wilden bedenken voor de niet geïsoleerde deuren waar in geval van harde wind het water onder de deuren naar binnen liep.
 • Om te komen tot een juiste oplossing hebben wij de deuren onderworpen aan wind- en waterdichtheidstesten. Zodoende konden we precies bepalen op welk punt het water naar binnentrad.
 • Het probleem bleek bij de opbouwscharnieren te liggen. Met deze informatie waren we in staat het plan van aanpak op maat uit te voeren.
 • Tevens kregen we het verzoek om bij het Provinciehuis een soortgelijk onderzoek uit te voeren. Bij het herstelplan moesten we er rekening mee houden dat het pand op de monumentenlijst staat, waardoor de gebruikelijke oplossingen niet toepasbaar waren.
 • Een op maat gemaakt herstelplan en uitvoering was het logische vervolg.
Een zo goed als nieuwe Sneeuwmeeuw…

De vraag van Marinebasis Den Helder

Op de Marinebasis in Den Helder heeft een aannemerscombinatie in opdracht van Defensie het legeringsgebouw de Sneeuwmeeuw gerenoveerd. De aannemerscombinatie heeft ons gevraagd een aantal deelactiviteiten in uit te voeren.

De duurzame vervanging

 • In het plan was omschreven welke onderdelen aangepakt dienden te worden. We hadden enige mate van vrijheid in het plan van aanpak en het gebruik van materialen. Uiteraard ging alles in overleg met de opdrachtgever.
 • Voor het vervangen van de isolerende beglazing viel de keuze op brandwerende beglazing met certificaat WBDBO 30 minuten en een isolatie U-waarde van 1.2 W/m²K.
 • De beglazing is aangebracht met een aluminium schroef en kliklijsten met een breedte van 60mm gemoffeld in RAL-kleur.
 • In plaats van stalen panelen zijn er glaspanelen op een PUR-isolatielaag geplaatst.
 • Het hang- en sluitwerk van de uitzetramen is vervangen door RVS-uitzetscharen (met bijbehorende aluminium kruk en kierstand optie).

En daarna

Tijdens de werkzaamheden bleek het noodzakelijk de hemelwaterafvoeren en buitenverlichting te verplaatsen. We hebben de aannemer geadviseerd over de juiste bevestiging op de aluminium kliklijsten.