Kierende en slecht afgestelde ramen

De uitdaging bij Stadskantoor Utrecht

De vastgoedbeheerder van het gebouw heeft ons benaderd met de vraag of wij inspecties aan gevels en gevelonderdelen zoals H&S wilden uitvoeren. En vanzelfsprekend daarbij een richtprijs voor deze inspectie.

Een gedetailleerde beoordeling

 • Allereerst hadden we een afspraak op locatie in Utrecht.
 • Een kernachtige inventarisatie samen met de beheerder was de logische volgende stap.
 • Een offerte op maat passend bij het gestelde budget en een meeting bij de beheerder was noodzakelijk.
 • We hebben inspecties uitgevoerd ter afsluiting van een garantieperiode op basis van de VMRG-voorwaarden
 • Daarna lag de focus op de inspectie (binnen en buiten) en het directe onderhoud
 • Op basis van de inventarisatie, inspecties en tekeningen is er een plan van aanpak opgesteld
 • De uitkomst was een rapportage van de gebreken, zoals: defecte raamkrukken, kierende en slecht afgestelde ramen en buitendeuren, ontbrekende rubbers.

En daarna

In overleg met onze opdrachtgever is er een kostenbegroting gemaakt en kregen we de opdracht voor analyse en herstel.

Het vervolg

 • Tijdens de inspecties ontstond een nieuwe vraag, van de Gemeente Utrecht. Het ging om het afsluiten van een meerjarige inspectie overeenkomst van alle stalen, aluminium en houten binnendeuren.
 • Voor de door ons geprepareerde  – en overige draaiende delen en de gevels hebben wij een gevelservice abonnement afgesloten, voor zowel de binnen als ook buitenzijde.
Lekkage, al snel na de oplevering…

De vraag van de ontwikkelaar & bouwer

De ontwikkelaar en bouwer van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Zwijndrecht kwam bij ons met de vraag of wij langdurige lekkages bij dit pand konden opsporen en oplossen. Het pand is gebouwd in 2006 en vertoonde al snel na de oplevering lekkage bij de aluminium gevelpuien.

Een gedetailleerde beoordeling

 • Met behulp van diverse gevel- en detailtekeningen hebben wij een eerste inventarisatie gemaakt wat de oorzaken konden zijn.
 • Een selectie van diverse detailleringen gaf ons inzicht waardoor de lekkages konden ontstaan.
 • Onze wind- en waterdichtheidstesten verschafte ons informatie waar het water precies kon binnentreden.
 • Met behulp van endoscopie hebben we een niet-destructief onderzoek uitgevoerd.
 • Na analyse van de gegevens zijn we overgegaan tot destructief onderzoek, waarbij de betreffende positie is gedemonteerd.
 • Met de hieruit verkregen gegevens is er een plan van aanpak opgesteld en zijn twee voorbeeldposities geprepareerd.
 • Uitkomst: een positief testresultaat voor de betreffende posities.

En daarna

In overleg met onze opdrachtgever is er een inventarisatie gemaakt van alle lekkagepunten in de gevel. Op basis van een kostenbegroting vooraf zijn alle lekkages verholpen. De werkzaamheden zijn zo uitgevoerd dat er minimale overlast was voor de medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis.

Het vervolg

 • Op de ‘kopgevel’ boven de hoofdentree werd door de gemeente nog een lekkage gemeld. Lag dit misschien aan de dakbedekking? Ons onderzoek wees uit dat de dakrand de boosdoener was. Ook dit is door ons opgelost.
 • Daarnaast was er de klacht dat de deklijsten en geleiding van de zonwering naar beneden zakten en loskwamen van de gevel. Door onze expertise is dit adequaat opgelost.