Inbraakpogingen en dan…?

De vraag van Bruggebouw Oost

De beheerder van Bruggebouw Oost in Den Haag constateerde herhaaldelijk schade aan aluminium deuren ten gevolge van pogingen tot inbraak. De deuren zijn vrij toegankelijk en aan het oog onttrokken. Wat daaraan te doen?

De slimme beveiliging

 • Om de schade van inbraakpogingen te beperken, hebben wij geadviseerd om stalen deuren toe te passen met SKG H&S werk, aangesloten op het meldsysteem van de gebruiker van Bruggebouw Oost.
 • De aanschafkosten van stalen deuren zijn hoger dan de kosten van een uitvoering in aluminium. Echter, op basis van een gezamenlijke kostenanalyse hebben we kunnen aantonen dat het op langere termijn de investering meer dan waard is. De besparing op herstelwerkzaamheden overtreffen de extra kosten.

En daarna

Een bijkomende uitdaging was dat de deuren geplaatst moesten worden in een gevelsysteem dat was afgedicht met een rubberen ‘pees’. Dit systeem is echter niet meer verkrijgbaar. Om niet af te wijken van de bestaande situatie hebben wij een nieuwe rubberen pees ontwikkeld en toegepast.

Het vervolg

 • Door de beheerder en gebruiker werd ook melding gemaakt van ernstige lekkages op verschillende verdiepingen.
 • Wij hebben onderzoek gedaan naar de oorzaak van de lekkages.
 • Om de overlast voor de gebruiker tot een minimum te beperken is er tijdens dit onderzoek een slimme tijdelijke nooddichting aangebracht.
 • Na rapportage van onze constateringen en een plan van aanpak zijn we aan de slag gegaan.
Hoe inbraakgevoelig zijn de aluminium kozijnen?

De vraag van Rechtbank Assen

De interne facilitaire dienst van de Rechtbank Noord-Nederland vroeg ons een inventarisatie te maken van de mate van inbraakgevoeligheid van de bestaande aluminium kozijnen die tijdens de bouw van de rechtbank in Assen in 1993 waren geplaatst.

De slimme beveiliging

 • De aluminium draai-/kiepramen waren voorzien van standaard draaikiepbeslag die niet meer voldoet aan SKG-normen.
 • Het toegepaste profielsysteem liet echter niet toe dat er nieuw SKG-beslag geplaatst kon worden.
 • We hebben het beslag voorzien van zogenoemde ‘paddestoelnokken’, waardoor de inbraakbestendigheid weer voldoet aan de geldende norm.

En daarna

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maakte men melding van ondeugdelijke tochtwering van deze draaiende delen. Hierop hebben wij met behulp van onze windtesten de mate van afsluiting vastgesteld. Deze bleek onvoldoende te zijn. Vervolgens is door ons voorgesteld om het ‘middenkader’ en het ‘binnenaanslagrubber’ te vervangen. Op basis van een voorbeeldpositie die we hadden geprepareerd is er een inventarisatie gedaan van de klachten en zijn op betreffende plaatsen de rubbers vervangen.

Het vervolg

 • Na een interne verbouwing is ons door de facilitaire dienst gevraagd om de stalen brandwerende scheidingsdeuren af te stellen.
 • Deze deuren zijn echter afgehangen aan aangelaste ‘paumelles’ zonder stelmogelijkheid. We hebben deze ‘paumelles’ voorzien van een stelmogelijkheid, waardoor het mogelijk is deze preciezer te stellen en dit zonder de nieuw geplaatste beglazing te demonteren.