Als vele pogingen zijn mislukt, wat dan?

De vraag van de beheerder

De beheerder van een kantoorpand aan de Hogehilweg in Amsterdam had een behoorlijk probleem met lekkages op meerdere plaatsen in de gevel. Ondanks herhaalde pogingen en initiatieven van enkele (onder)aannemers, was men niet in staat om dit hardnekkige probleem te tackelen.

De secure dichting

 • Op verzoek zijn door de beheerder gevel- en detailtekeningen aan ons verstrekt waarop wij onze eerste analyses aanpak konden baseren.
 • Een complexe situatie. De gevel van het pand aan de Hogehilweg bestaat uit een aluminium vliesgevel met daarin geïsoleerde sandwichpanelen en aluminium ramen. Het geheel is afgedekt met een gezette aluminium plaat en opgehangen met een beddenhaakconstructie.
 • Een logische eerste stap was een wind- en waterdichtheidstest in combinatie met ‘destructief’ onderzoek. De oorzaak was al snel gevonden en is er een plan van aanpak inclusief kostenbegroting opgesteld.

En daarna

Na de opdrachtverstrekking zijn we per gevel voortvarend verder gegaan. Hierbij is elk onderdeel kritisch beoordeeld en enkel waar nodig aangepakt om zodoende onnodige kosten te voorkomen.

Het vervolg

 • Bij de beoordeling en onderzoeken constateerde wij ook dat de afdichting van de dakrand rondom het hele gebouw vernieuwd zou moeten worden. Dit is conform onze adviezen uitgevoerd door een bekwaam dakbedekkingsbedrijf.
Van binnen zag het er prachtig uit…

De vraag bij WE Fashion

De beheerder van het hoofdkantoor van WE Fashion in Utrecht stelde ons de vraag of wij lekkages bij aluminium vliesgevels en betonnen gevelelementen konden verhelpen. Het pand was recentelijk van binnen geheel opgeknapt, maar niet lekvrij.

De secure dichting

 • Op locatie zijn met de beheerder de klachten besproken en hebben wij een inventarisatie van de problematiek gemaakt.
 • Zoals overeengekomen hebben wij de aluminium vliesgevels aan een destructief onderzoek onderworpen. Aangetroffen onvolkomenheden hebben we direct verholpen, zodat de gevels weer wind- en waterdicht zijn.
 • Een eerste prioriteit was de personeelsingang; bij elke regenbui lagen de plassen op de natuurstenen vloer op begane grond.
 • Bij het demonteren van de deklijsten en de bouwkundige aansluiting kwamen we er al snel achter dat de bestaande dichtingen niet op de juiste wijze waren aangebracht en zelfs op enkele plaatsen ontbraken.
 • Wij hebben deze dichtingen hersteld door het gebruik van ‘EPDM-slabbes’ en zelfklevende ‘Butylbanden’, waarbij enkel kit wordt toegepast ter bescherming tegen uv-straling en niet als primaire dichting.
 • Daarnaast zijn de aangetaste delen van het stelhout vervangen.

En daarna

Tijdens de werkzaamheden werden wij desgevraagd door de medewerkers van WE Fashion geïnformeerd dat er bij stevige regenbuien veel water naar binnenkwam, bij elk van de vier trappenhuizen en ook bij de hoofdentree. Bij deze uit aluminium vliesgevel bestaande puien hebben wij op eenzelfde wijze een beoordeling en herstel uitgevoerd. Naast het vervangen van de dichting van de aluminiumgevels, zijn tevens de buitenkitvoegen tussen de betonelementen (conform planmatig onderhoud) door ons vervangen.

Het vervolg

 • Er waren ook nog klachten met betrekking tot de werking van de uitzetramen met de handmatige afstandsbediening.
 • Het hang- en sluitwerk van deze ramen bleek in zijn geheel aan vervanging toe te zijn. Aangezien de benodigde onderdelen niet meer verkrijgbaar waren, hebben wij met behulp van onze databanken een alternatieve bediening uitgevonden met hetzelfde gebruiksgemak.